Ένα πρόσθετο που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή (Silverlight) μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένο στο φυλλομετρητή σας.

Μπορεί να είναι ορατή η δυνατότητα να το ενεργοποιήσετε στη μπάρα διεύθυνσης του φυλλομετρητή. Αν όχι, χρησιμοποιήστε έναν εναλλακτικό φυλλομετρητή, όπως τον Internet Explorer ή τον Firefox, ή δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσατε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο εδώ

Απόκρυψη αυτής της προειδοποίησης
Get Microsoft Silverlight